28ης Οκτωβρίου 47, 3ος όροφος, Γραφείο 302, Λευκωσία

Τηλ: +357 22 590 520

Greek
United-Kingdom
Russia
Sweden-icon

Κολπική μαρμαρυγή: Mια επισκόπηση στην συχνότερη αρρυθμιά που προσβάλει τον πληθυσμό

Η καρδιά μέσω του φυσικού της βηματοδότη , του φλεβοκόμβου , είναι  ¨ρυθμισμένη¨ να κτυπά με μια συχνότητα η οποία κυμαίνεται μεταξύ 60-100 παλμούς το λεπτό στην ηρεμία. Σε περιπτώσεις stress ,είτε σωματικού είτε ψυχικού ,η καρδιακή συχνότητα για να ικανοποιήση τις αυξημένες απαιτήσεις του σώματος σε αίμα ,μέσω τις ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος , αυξάνεται σε επίπεδα πάνω από 100 παλμούς το λεπτό. Εν αντιθέση σε καταστάσεις ηρεμίας (όπως κατά την διάρκεια του ύπνου), μέσω τις υπερίσχυσης του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, η καρδιακή συχνότητα μείωνεται σε επίπεδα πολλές φορές μικρότερα των 40 παλμών το λεπτό.  Ο κάθε παλμός παράγεται συνήθως υψηλά στον δεξιό κόλπο ,στον φλεβόκομβο και μέσω του ερεθισματαγωγού συστήματος σε όλη την καρδιά με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύσπαση του μυοκαρδίου.

Εαν για οποιοδήποτε λόγο η φυσιολογική αυτή παραγωγή και μετάδοση του παλμού διαταραχθεί εμφανίζεται αρρυθμιά. Η αρρυθμία χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη ,μη ρυθμική συστολή της καρδιάς . Η συχνότερη αρρυθμία είναι η κολπική μαρμαρυγή.

Η κολπική μαρμαρυγή συνήθως χαρακτηρίζεται από μια ταχεία ,μη ρυθμική συστολή της καρδιάς. Η αρρυθμία αυτή μπορεί να παρουιαστεί ως παροξυσμική-διαλείπουσα με επεισόδια δηλαδή που έρχονται και φεύγουν ανά διαστήματα ,καθώς και ως  χρόνιας- μόνιμης κολπικής μαρμαρυγής .Η κοιλιακή συχνότητα είναι ιδαίτερα άρρυθμη και χωρίς φαρμακευτική αγωγή μπορεί να φτάνει σε επίπεδα 100-160 παλμών το λεπτό.

Υπολογίζεται ότι ανά το παγκόσμιο 140 εκατομύρια άνθρωποι πάσχουν από αυτή την αρρυθμία, το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του γενικού πληθυσμού. Η επίπτωση της κολπίκης μαρμαρυγής αυξάνεται με την ηλικία και νώ κυμαίνεται 1-2% σε ασθενής 60-65 ετών ,το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 10% σε ηλικίες >80 ετών.

Η κολπική μαρμαρυγή σχετίζεται με την:

1) ηλικία-αυξανομένης της ηλικίας είναι πιο συχνή η αρρυθμία αυτή

2) Καρδιακή ανεπάρκεια

3) Στεφανιαία νόσο

4) υπερθυρεοείδισμο

5) παχυσαρκία

6) σακχαρώδη δiαβήτη

7) Πνευμονοπάθειες

8) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

 

Ποιά ειναί τα συμπτώματα;

 

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να διαδράμει τελείως ασυμπτωματικά ή και ακόμα να εμφανιστεί ως αίσθημα παλμών ή ακανόνιστου ρυθμού, δύσπνοια, ζάλη, λιποθυμικό επεισόδιο ή θωρακικό άλγος.

Πως γίνεται η διάγνωση:

Η διερεύνηση κολπικής μαρμαρυγής ξεκινά από την κλινική εξέταη και στην συνέχεια γίνεται καρδιογράφημα. Σε περίπτωση παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής η διάγνωση μπορεί να τεθεί με holter ρυθμού για να απομονωθεί η αρρυθμία. Επίσης με την διενέργια υπερηχοκαρδιογραφήματος εκτιμούμαι την λειτουργικότητα της καρδιάς ,την μορφολογία της καθώς και την ύπαρξη βαλβιδοπάθειας.

Η κολπική μαρμαρυγή ως σημαντικός παράγοντας πρόκλησης εγκεφαλικών επεισοδίων χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Επομένως ο ασθενής ο οποίος παρουσιάζει υπόπτα συμπτώματα πρέπει να αποτείνεται στον καρδιολόγο του ή ακόμα και ασθενείς >65 ετών πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτικά διαστήματα με καδιογράφημα για τυχόν ύπαρξη της αρρυθμίας. Επίσης ασθενής με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να διερεύνονται για τυχόν ύπαρξης της αρρυθμίας. Με την σωστή θεραπεία μπορεί να αποφευχθούν μελλοντικά επεισόδια.

Κινδυνεύω από την κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή καρδιακή πάθηση ,η οποία προκαλεί εγκεφαλικό εμβολικό επισόδιο. Η στάση του αίματος στον αριστερό κόλπο λόγω της αρρυθμίας αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας ενδοκαρδιακού θρόμβου , ο οποίος κάτω από διάφορες συνθήκες μπορεί να αποκολληθεί από το ενδοκάρδιο και μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας να εμβολισθεί στον εγκέφαλο. Η κολπική μαρμαρυγή είναι υπεύθυνη για το 25% των ισχαιμικών εγκεφαλικών.Υπάρχουν ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που είναι υψηλότερου κινδύνου , όπως οι ηλικιωμένοι, οι διαβητικοί,οι υπερτασικοί ,με καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως στην κατηγορία αυτή των ασθενών συνήθως συνίσταται η χορήγηση αντιπηκτικών ,δηλαδή κατηγορίας φαρμάκων η οποία δρα αναστέλοντας την πήξη του αίματος και επομένως την δημιουργία θρομβου στην καρδιά.

Ποιοί είναι οι στόχοι της θεραπείας:

Εφόσον ένας ασθενής διαγνωσθεί με κολπική μαρμαρυγή εκτός από την αξιολόγησή του κινδύνου που διατρέχει για εμβολικό επεισόδιο και την λήψη τς απόφασης για την λήψη αντιπηκτικού ή όχι, θα πρέπει ο θεράπων ιατρός να επικεντρωθεί στα εξής:

  • Θα πρέπει ο ρυθμός να αποκατασταθεί στον φυσιολογικό (φλεβοκομβικό) ρυθμό μέσω φαρμακευτικής ανάταξης ή ηλεκτροανάταξης (χορήγησης ρεύματος υπό καταστολή) ή μπορούμε να αποδεχτούμαι χρονιότητα (μονιμότητα) της αρρυθμίας όποτε πρέπει να χορηγήσουμε φάρμακα για να διατηρήσουμε την συχνότητα σε φυσιολογικά επίπεδα 

  • Θα πρέπει να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστεί η υποκείμενη νόσος που οδήγησε την αρρυθμία (π.χ. θυρεοτοξίκωση, αρύθμιστη πίεση ,βαλβιδοπάθειες) καθώς και πρέπει να αποφεύγονται τυχόν εκλυτικοί παράγοντες (υπερβολική λήψη αλκοόλ,κάπνισμα)

 

Συμπερασματικά:

H κολπική μαρμαρυγή αποτελεί ένα σύγχρονο και συχνό πρόβλημα  ,το οποίο τα επόμενα χρόνια και καθώς ο πληθυσμός γηράσκει θα εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα.  Επομένως η ορθή διάγνωση και θεραπεία μπορεί να προστατέψει τον ασθενή και να τον απαλλάξει από ανεπιθύμητα εμβολικά γεγονότα ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αρρυθμίας.

Παθολογία  • Γηριατρική  •  Γεροντολογία  •  Γαστρεντερολογία • Ηπατολογία & Ενδοσκόπηση

Ιατρικό Κέντρο Ιάτωρ | All Rights Copyright Reserved