28ης Οκτωβρίου 47, 3ος όροφος, Γραφείο 302, Λευκωσία

Τηλ: +357 22 590 520

Greek
United-Kingdom
Russia
Sweden-icon
Στείλτε το μήνυμά σας

Διευθυνση:

28ης Οκτωβρίου 47, 3ος όροφος, Γραφείο 302, Λευκωσία

 

Τηλ: +357 22 590 520

 

Fax: +357 22 590 521

 

Website: www.iator.com.cy

Geriatrics  •  Gerontology •  Gastrenterology •  Hepatology & Endoscopy

Iator Medical Center | All Rights Copyright Reserved